Klor

Klortabletter

spa klor 1kgDelphin Spa Klor Tabs 20 G 1KG

De här tabletterna lämpar sig för långtidsdesinfektion av spavattnet. Den totala volymen är 1 kg, fördelat på tabletter med en vikt på 20 gram.

Varumärke: Delphin

Typ: Spabadstillbehör

Volym i kg: 1,0

Till Butik / Beställ

delphin klortabletter storpack

Delphin Klortabletter 3 kg

De här organiska klortabletterna har en snabblösande effekt och innehåller ca 56 % aktivt klor. Snabblösande tabletter, eller ”chockklorering” som det också kallas, lämpar sig utmärkt vid bland annat problemlösning och uppstart. Tabletterna är pH-neutrala och fria från kalk.

Varumärke: Delphin

Typ: Klortabletter

Volym i kg: 3,0

Till Butik / Beställ

 

 

spa klor tabs

Delphin Spa Klor 1 kg Burk

Klortabletter för spavattnet som lämpar sig både för chockklorering och för långtidsdesinfektion. Kommer i en förpackning om 1 kg.

Varumärke: Delphin

Typ: Spabadstillbehör

Volym i kg: 1,0

Till Butik / Beställ

Veckoklor


delphin klortabletterDelphin Klortablett veckoklor TRI 200G / 1 kg

En klortablett från Delphin som löser sig långsamt i vattnet. Tabletten innehåller 90 % aktivt klor, samtidigt som den är helt utan kalk. Enkel att dosera – lägg den helt i bräddavloppet eller i en doseringsflottör.Tabletten är pH-neutral och långtidsverkande.

Varumärke: Delphin

Typ: Klortabletter

Volym i kg: 1,0

Till Butik / Beställ

veckoklor 5kgDelphin Klortablett Veckoklor TRI 200G / 5 Kg

Ett prisvärt val för den som kommer att bruka mycket långtidsverkande klor. De 200 G tunga tabletterna är helt kalkfria och dessutom pH-neutrala. Doseras enkelt i en flottör eller i bräddavloppet.

Varumärke: Delphin

Typ: Klortabletter

Volym i kg: 5,0

Till Butik / Beställ

delphin veckorklor 10kgDelphin Klortablett Veckoklor Tri 200G / 10 Kg

De här klortabletterna är långtidsverkande och fungerar utmärkt till både poolen och spavattnet. Klortabletterna löser sig långsamt och innehåller ungefär 90 % aktivt klor. Klor i tablettform är mycket enkelt att dosera – lägg bara tabletten i en doseringsflottör eller i bräddavloppet.

Dessa klortabletter är pH-neutrala och fria från kalk.

Varumärke: Delphin

Typ: Klortabletter

Volym i kg: 10,0

Till Butik / Beställ

Chockklor


delphin chocklorDeplhin Chockklor Granulat 1 kg

Det här snabblösande klorgranulatet från Delphin innehåller ca 70 % aktivt klor och kommer i en förpackning om 1 kg. Kloret är oorganiskt.

Varumärke: Delphin

Typ: ”Chockklor” (Desinfektionsmedel)

Volym i kg: 1,0

Till Butik / Beställ

delphin chocklklor 5kgDelphin Chockklor Granulat 5 Kg

För den som vet med sig att den kommer använda mycket chockklor, är Delphins 5-kilos förpackning (istället för 1-kilos) ett prisvärt val. Det är snabblösande, oorganiskt och har en aktiv klorhalt på 70 %.

Varumärke: Delphin

Typ: ”Chockklor” (Desinfektionsmedel)

Volym i kg: 5,0

Till Butik / Beställ


delphini chockklor 10kgDelphin Chockklor Granulat 10 Kg

Det här snabblösande klorgranulatet från Delphin kommer i en stor förpackning om 10 kg och har en aktiv klorhalt på ungefär 70 %. Delphin kallar produkten för Superchock Granulat – med andra ord passar den mycket bra vid till exempel uppstarten. Det här kloret är oorganiskt.

Varumärke: Delphin

Typ: Chockklor (desinfektionsmedel)

Volym i kg: 10,0

Till Butik / Beställ

 

Klor till pool

Som ny poolägare, eller om man funderar på att skaffa en pool, kan det vara svårt att veta hur rengöringen av poolen ska skötas. En av de viktigaste faktorerna för att poolen skall vara ren och fräsch är naturligtvis kloreringen.

Men hur går egentligen kloreringen till? I den här texten kan man enkelt navigera mellan de olika momenten där de största är uppstart, poolöppning och poolstängning.

Vid uppstart

Vid uppstarten av poolen klorerar man helt enkelt enligt anvisningarna på produktförpackningen. Exakt hur man doserar skiljer sig lite från vilken klorform man har köpt. Gäller det exempelvis klortabletter är doseringen mycket simpel – placera helt enkelt tabletten i en doseringsflottör eller i bräddavloppet. För uppstarten bör man köpa klor som är snabblösande.

Efter kloreringen bör vattnets pH-värde inte understiga 7,2 och inte överstiga 7,4.

Vid poolöppning (vårstart)

Precis som vid uppstarten är det snabblösande klor man bör använda sig av när poolen ska öppnas till våren. Vårstarten och uppstarten skiljer sig inte väsentligt åt när det kommer till klorering, och även här är det läge att testa sig fram och klorera tills man har ett pH-värde på ungefär 7,2 – 7,4.

Det som främst skiljer vårstarten från uppstarten är att det föreligger en relativt stor risk för att algbildning har skett under vintern. Vid kraftig algbildning bör man använda så kallat chockklor (granulat)

När du testar – vänta ungefär 3 timmar mellan varje test för att kloret ska hinna lösas upp ordentligt.

Vid poolstängning

Vid poolstängningen bör man inte snåla med kloret. Klorera nu istället så att pH-värdet ligger kring 7,6 – 7,8 och tillsätt därefter algmedel. Vattencirkulationen bör nu hållas i gång i ca 24 timmar för att kloret och algmedlet ska sprida sig ordentligt i poolen.

På våra nordliga breddgrader bör man också sänka vattennivån med en tredjedel. Detta eftersom isen ska få plats att växa under poolskyddet.

Även vid poolstängning är det chockklor som bör användas. Långtidsverkande klor lämpar sig bäst under själva badsäsongen, då den tillför klor kontinuerligt under en längre period. På så vis krävs det mindre jobb i och med att man inte behöver klorera lika ofta.

Tips samt checklista för smidigare kloreringsprocedurer:

  • Säkerställ att du har alla kemikalier hemma.
  • Säkerställ att har du ett bra mätinstrument för att ha koll på värdena.
  • Ha gärna testtabletter till hands.
  • Följ alltid produktanvisningarna noga