En av de viktigaste faktorerna för att poolen skall vara ren och fräsch är att använda klor till pool. Men det finns även klorfria alternativ. Läs mer om olika de olika alternativen. 

Läs mer under produkterna om olika klor

Snabbklor Granulat Klor Starter Swim

179:-

Läs mer


starterset klor

534 :-

Läs mer


teststickor

Klor .

299:-

Läs mer


klor långtidsverkande

Klor

185:-

Läs mer


vattentestare

Test r.

199:-

Läs mer


1 kg klor

Snabb 

Läs mer


Veckoklor

Veckoklor är en populär produkt bland poolägare och passar bäst till pooler som är större än 20m3.

Kloret är löses upp långsamt och håller bakterier och andra orenheter borta längre. Kloret tillsätts i vattnet en gång i veckan, antingen genom att lägga tabletterna i bräddavloppets korg eller i en doseringsflottör. Ett bekvämt alternativ för den som vill slippa klorering varje dag.

Chockklor

Chockklor används när vattnet snabbt behöver extra klor. Precis som namnet antyder chockas vattnet och bakterier och andra små partiklar försvinner mer eller mindre direkt.

Kan användas vid uppstart av poolen under våren, samt under värmeböljor eller ovanligt frekvent badande då pH-värdet kan förändras snabbt. Chockklor kan även användas om man glömt bort eller slarvat med det vanliga kloret, för att snabbt återställa avvikande värden i badvattnet.

Dagsklor

Dagsklor är ett snabbverkande klor som ger effekt i drygt ett dygn. Passar för användning i både större och mindre pooler, samt både utomhus och inomhus.

Klortabletterna placeras i bräddavloppet eller i flytande behållare i poolvattnet för att hålla det rent och fräscht. Kan användas som komplement till veckoklor. Kan även användas som chockklorering men då i högre dos.

Klorfritt alternativ

För att rengöra poolen klorfritt kombineras flera produkter för att få ett likvärdigt resultat som vid kloranvändning. För poolvård utan klor behövs aktivt syre, vilket verkar bakteriedödande.

Effekten är dock kortvarig jämfört med klorprodukter och behöver därför användas oftare. För rätt pH-värde i poolvattnet behövs även pH-granulat – ett som kan höja och ett som kan sänka vattnets pH-värde, samt medel som hindrar alger från att växa i poolen.

[/su_column] [/su_row]

Poolrengöring

Vid uppstart

Vid uppstarten av poolen klorerar man helt enkelt enligt anvisningarna på produktförpackningen. Exakt hur man doserar skiljer sig lite från vilken klorform man har köpt. Gäller det exempelvis klortabletter är doseringen mycket simpel – placera helt enkelt tabletten i en doseringsflottör eller i bräddavloppet. För uppstarten bör man köpa klor som är snabblösande.

Efter kloreringen bör vattnets pH-värde inte understiga 7,2 och inte överstiga 7,4.

Vid poolöppning (vårstart)

Precis som vid uppstarten är det snabblösande klor man bör använda sig av när poolen ska öppnas till våren. Vårstarten och uppstarten skiljer sig inte väsentligt åt när det kommer till klorering, och även här är det läge att testa sig fram och klorera tills man har ett pH-värde på ungefär 7,2 – 7,4.

Det som främst skiljer vårstarten från uppstarten är att det föreligger en relativt stor risk för att algbildning har skett under vintern. Vid kraftig algbildning bör man använda så kallat chockklor (granulat)

När du testar – vänta ungefär 3 timmar mellan varje test för att kloret ska hinna lösas upp ordentligt.

Vid poolstängning

Vid poolstängningen bör man inte snåla med kloret. Klorera nu istället så att pH-värdet ligger kring 7,6 – 7,8 och tillsätt därefter algmedel. Vattencirkulationen bör nu hållas i gång i ca 24 timmar för att kloret och algmedlet ska sprida sig ordentligt i poolen.

klorsticka som visar ph

På våra nordliga breddgrader bör man också sänka vattennivån med en tredjedel. Detta eftersom isen ska få plats att växa under poolskyddet.

Även vid poolstängning är det chockklor som bör användas. Långtidsverkande klor lämpar sig bäst under själva badsäsongen, då den tillför klor kontinuerligt under en längre period. På så vis krävs det mindre jobb i och med att man inte behöver klorera lika ofta.

Tips samt checklista för smidigare kloreringsprocedurer:

  • Säkerställ att du har alla kemikalier hemma.
  • Säkerställ att har du ett bra mätinstrument för att ha koll på värdena.
  • Ha gärna testtabletter till hands.
  • Följ alltid produktanvisningarna noga