Klor

klor till pool

Klor till pool

Som ny poolägare, eller om man funderar på att skaffa en pool, kan det vara svårt att veta hur rengöringen av poolen ska skötas. En av de viktigaste faktorerna för att poolen skall vara ren och fräsch är naturligtvis kloreringen.

Men hur går egentligen kloreringen till? I den här texten kan man enkelt navigera mellan de olika momenten där de största är uppstart, poolöppning och poolstängning.

Vid uppstart

Vid uppstarten av poolen klorerar man helt enkelt enligt anvisningarna på produktförpackningen. Exakt hur man doserar skiljer sig lite från vilken klorform man har köpt. Gäller det exempelvis klortabletter är doseringen mycket simpel – placera helt enkelt tabletten i en doseringsflottör eller i bräddavloppet. För uppstarten bör man köpa klor som är snabblösande.

Efter kloreringen bör vattnets pH-värde inte understiga 7,2 och inte överstiga 7,4.

Vid poolöppning (vårstart)

Precis som vid uppstarten är det snabblösande klor man bör använda sig av när poolen ska öppnas till våren. Vårstarten och uppstarten skiljer sig inte väsentligt åt när det kommer till klorering, och även här är det läge att testa sig fram och klorera tills man har ett pH-värde på ungefär 7,2 – 7,4.

Det som främst skiljer vårstarten från uppstarten är att det föreligger en relativt stor risk för att algbildning har skett under vintern. Vid kraftig algbildning bör man använda så kallat chockklor (granulat)

När du testar – vänta ungefär 3 timmar mellan varje test för att kloret ska hinna lösas upp ordentligt.

Vid poolstängning

Vid poolstängningen bör man inte snåla med kloret. Klorera nu istället så att pH-värdet ligger kring 7,6 – 7,8 och tillsätt därefter algmedel. Vattencirkulationen bör nu hållas i gång i ca 24 timmar för att kloret och algmedlet ska sprida sig ordentligt i poolen.

På våra nordliga breddgrader bör man också sänka vattennivån med en tredjedel. Detta eftersom isen ska få plats att växa under poolskyddet.

Även vid poolstängning är det chockklor som bör användas. Långtidsverkande klor lämpar sig bäst under själva badsäsongen, då den tillför klor kontinuerligt under en längre period. På så vis krävs det mindre jobb i och med att man inte behöver klorera lika ofta.

Tips samt checklista för smidigare kloreringsprocedurer:

  • Säkerställ att du har alla kemikalier hemma.
  • Säkerställ att har du ett bra mätinstrument för att ha koll på värdena.
  • Ha gärna testtabletter till hands.
  • Följ alltid produktanvisningarna noga

klor till pool

 

 

Billig och enkel poolrobot

För fristående pooler med plan botten. Upp till 1,2 m djupt

2990:-

Till Butik

clear pool orca 150


Rengör botten och väggar.
Upp till 60m²

8990:-

Till Butik

raptor poolrobot för väggar

Rengör botten, väggar och vattenlinje.  Upp till 200 m² 

11635:-

Till Butik