Med en teststicka för klor till poolen kan du snabbt mäta Ph-värde, Klor, Brom och Alkalinitet.

Klor förbrukas kontinuerligt i poolen. Hur fort det förbrukas beror på ett antal olika faktorer så som vattentemperaturen, poolstorleken, solljuset och hur ofta det badas i poolen.

(Läs vidare under produkterna)

klorstickor manuella

Manuell klorsticka

 • 50 Teststickor för poolvatten
 • Mäter Ph, Klor, Brom & Alkanitet
 • Läs av mot färgskala

99:-

Läs mer

digital vattentestare

Digitala klormätare

 • Mäter brom-, PH-värde samt alkalinitet
 • Minnesfunktion

999:-

Till Butik / Beställ

 

teststickor till pool

Teststickor till Truetester Digital

 • Testar fritt klor, pH och alkalinitet
 • 50 Stickor
 • Avläses digitalt för exakta värden

139 :-

Läs mer

Hur fungerar mätstickor för klor och pooler?

Att mäta med teststickor är en enkel process. Dessutom är de effektiva, då de ofta levererar fler mätresultat än andra manuella testmetoder. Tänk på att den som avläser resultaten behöver ha gott färgseende, eftersom resultatet jämförs mot en färgskala.

Hur det går till varierar lite, beroende vilken produkt du köper, och om den är manuell eller digital. Så här går det till med en populär manuell teststicka:

 1. Doppa teststickan i badvattnet.
 2. Skaka stickan för att bli av med vattnet.
 3. Vänta i femton sekunder.
 4. Placera sticken på förpackningens baksida och jämför med färgskalan som finns där.

Processen ser ungefär likadan ut som med andra manuella mätstickor. Köper du en ”automatisk” sticka behöver du inte läsa av resultatet själv, utan det sker digitalt.

En populär mätare på marknaden består av en digital enhet med display, som visar mätvärdena när en testremsa placeras mot den. Det här kan vara ett gott alternativ för den som har nedsatt färgseende. Dock brukar dessa varianter vara lite dyrare.

Osäkra pH-värden med sticka

Tänk på att många teststickor, förutom till exempel klor- och salthalt, även visar pH-värdet. Generellt är mätresultatet av pH-värdet i vattnet dock sällan exakt när det utförs med stickor.

Ett tips för att få mer pålitliga mätresultat av pH-värde med teststicka, är att höja alkaliniteten. Det blir då lättare för stickan att mäta hur basiskt eller surt vattnet är. Optimalt pH-värde i en pool är mellan 7,2 och 7,6.

Varför ska man mäta?

En del ”kör på känsla” och tycker att det fungerar bra. Det innebär att man kanske lägger i en klorpuck när vattnet börjar bli grumligt, och att man använder näsan för att känna hur mycket klor det luktar.

Dock finns det god anledning att faktiskt mäta kloret. Visserligen kan man ha en god känsla för hur hög klorhalten är, men man behöver då lita väldigt mycket på att den känslan stämmer. Genom att faktiskt mäta kloret kan man säkerställa att man hamnar inom Folkhälsomyndighetens riktvärden.

Är det för mycket klor i poolen kan vattnet upplevas som mindre trivsamt. Dessutom är det många som är känsliga för irritation i ögon och slemhinnor. En annan nackdel är att man kan lukta mycket klor efter att ha badat i en pool med för höga värden. Är det alldeles för höga värden kan det bli hälsovådligt – men då krävs det väldigt mycket.

Är det för lite klor (och ingen annan rengöring förekommer) föreligger viss infektionsrisk. Om det inte är många som badar i poolen kan det vara säkert och hygieniskt att bada i poolen ett par dagar efter fyllning, givet att man duschar ordentligt innan bad. Ska ni ha ett poolparty med flera vuxna och barn behövs klor eller annan rengöring för att det ska vara säkert och hygieniskt.

Att mäta fritt klor i pooler och bassänger

De flesta teststickor på marknaden mäter halten av fritt klor. För att mäta det totala kloret behöver man dock även mäta det som är bundet. När kloret precis har satts i är det alltid fritt, och en mätning med en teststicka som enbart mäter det fria kloret skulle kunna vara mer lämplig just då.

Efter en tid, när en allt större del av kloret binds, kan det dock vara missledande att enbart mäta det fria kloret. Leta då efter en sticka som mäter den totala klorhalten, för att ta reda på hur mycket du behöver späda ut poolvattnet med kommunalt vatten. En hög andel bundet klor minskar trivseln i badvattnet, då det till exempel kan orsaka irritation i ögon och slemhinnor. Dessutom luktar det mycket och är ineffektivt.

Riktvärden från Folkhälsomyndigheten

Följande riktvärden gäller vid pH-värde 7,4 och en vattentemperatur upp till 35 grader:

 • Totalt klor: Max 2,0 ppm mg per liter.
 • Fritt klor: 0,5 – 1,6 ppm milligram per liter.
 • Bundet klor: 0 – 0,4 ppm milligram per liter.
 • Halt av salt: Mac 250 ppm milligram per liter (0,025 %) ifall poolens utrustning är i rostfritt.

Följ alltid instruktionerna på förpackningen!