Med en teststicka för klor till poolen kan du snabbt mäta Ph-värde, Klor, Brom och Alkalinitet.

Klor förbrukas kontinuerligt i poolen. Hur fort det förbrukas beror på ett antal olika faktorer så som vattentemperaturen, poolstorleken, solljuset och hur ofta det badas i poolen.(Läs vidare under produkterna)


Aquacheck truetester

Teststickor till AquaChek TrueTester

Extra teststickor till AquaChek Truetester (50 stycken). Mäter alkalinitet, klorvärde och pH-värde i din pool. Kommer i en plastburk.

 • Testar klorvärde, pH och alkalinitet
 • 50 Stickor

201:-

Läs mer


 

Planet pool testistckor

Teststickor Planet Pool

Teststickor (50 st) som mäter pH, aktivt syre samt alkalinitet. Mäts enkelt genom att doppa stickan i vattnet i fem sekunder.

 • Testar aktivt syre, pH och alkalinitet
 • 50 Stickor
 • Doppa fem sekunder i vattnet och jämför med färgerna

126 :-

Läs mer


 

teststickor Swim and fun

Teststrips Swim & Fun

Teststickor (50 st) som mäter pH samt aktivt syre. Förpackade i fem lufttäta brev (10 per brev) vilket förlänger hållbarheten.

 • Testar aktivt syre och pH
 • 50 Stickor
 • Förpackade i lufttäta brev för längre hållbarhet

121 :-

Läs mer


 

vattentestare digital

Truetester Digital av Aquachek

Digital vattentestare som mäter klor, pH samt total alkalinitet. Testaren minns de nio senaste mätningarna. Drivs av två AA-batterier.

 • Testar klor, pH och total alkalinitet.
 • Värdena visas digitalt
 • Minnesfunktion som visar de nio senaste mätningarna

1 222 :-

Läs mer


digital vattentestare

Digitala klormätare

Digital vattenmätare med minnesfunktion, som mäter pH, brom och alkanitet i pooler och spabad. Mätresultatet syns i displayen efter några sekunder och visar exakta värden samt om dessa är för höga eller för låga.

 • Mäter brom-, PH-värde samt alkalinitet
 • Minnesfunktion

1499:-

Till Butik / Beställ

teststickor till pool

Teststickor till Truetester Digital

Extra teststickor till AquaCheck Truetester digital klormätare. Stickorna testar klor, pH och alkanitet och kommer i en plastburk, innehållandes 50 stickor.

 • Testar fritt klor, pH och alkalinitet
 • 50 Stickor
 • Avläses digitalt för exakta värden

189 :-

Läs mer


Hur fungerar mätstickor för klor och pooler?

Att mäta med teststickor är en enkel process. Dessutom är de effektiva, då de ofta levererar fler mätresultat än andra manuella testmetoder. Tänk på att den som avläser resultaten behöver ha gott färgseende, eftersom resultatet jämförs mot en färgskala.

Hur det går till varierar lite, beroende vilken produkt du köper, och om den är manuell eller digital. Så här går det till med en populär manuell teststicka:

klorsticka som visar ph

 1. Doppa teststickan i badvattnet.
 2. Skaka stickan för att bli av med vattnet.
 3. Vänta i femton sekunder.
 4. Placera sticken på förpackningens baksida och jämför med färgskalan som finns där.

Processen ser ungefär likadan ut som med andra manuella mätstickor. Köper du en ”automatisk” sticka behöver du inte läsa av resultatet själv, utan det sker digitalt.

En populär mätare på marknaden består av en digital enhet med display, som visar mätvärdena när en testremsa placeras mot den. Det här kan vara ett gott alternativ för den som har nedsatt färgseende. Dock brukar dessa varianter vara lite dyrare.

Osäkra pH-värden med sticka

Tänk på att många teststickor, förutom till exempel klor- och salthalt, även visar pH-värdet. Generellt är mätresultatet av pH-värdet i vattnet dock sällan exakt när det utförs med stickor.

Ett tips för att få mer pålitliga mätresultat av pH-värde med teststicka, är att höja alkaliniteten. Det blir då lättare för stickan att mäta hur basiskt eller surt vattnet är. Optimalt pH-värde i en pool är mellan 7,2 och 7,6.

vatten i en pool

Varför ska man mäta?

En del ”kör på känsla” och tycker att det fungerar bra. Det innebär att man kanske lägger i en klorpuck när vattnet börjar bli grumligt, och att man använder näsan för att känna hur mycket klor det luktar.

Dock finns det god anledning att faktiskt mäta kloret. Visserligen kan man ha en god känsla för hur hög klorhalten är, men man behöver då lita väldigt mycket på att den känslan stämmer. Genom att faktiskt mäta kloret kan man säkerställa att man hamnar inom Folkhälsomyndighetens riktvärden.

Är det för mycket klor i poolen kan vattnet upplevas som mindre trivsamt. Dessutom är det många som är känsliga för irritation i ögon och slemhinnor. En annan nackdel är att man kan lukta mycket klor efter att ha badat i en pool med för höga värden. Är det alldeles för höga värden kan det bli hälsovådligt – men då krävs det väldigt mycket.

Är det för lite klor (och ingen annan rengöring förekommer) föreligger viss infektionsrisk. Om det inte är många som badar i poolen kan det vara säkert och hygieniskt att bada i poolen ett par dagar efter fyllning, givet att man duschar ordentligt innan bad. Ska ni ha ett poolparty med flera vuxna och barn behövs klor eller annan rengöring för att det ska vara säkert och hygieniskt.

Att mäta fritt klor i pooler och bassänger

De flesta teststickor på marknaden mäter halten av fritt klor. För att mäta det totala kloret behöver man dock även mäta det som är bundet. När kloret precis har satts i är det alltid fritt, och en mätning med en teststicka som enbart mäter det fria kloret skulle kunna vara mer lämplig just då.

Efter en tid, när en allt större del av kloret binds, kan det dock vara missledande att enbart mäta det fria kloret. Leta då efter en sticka som mäter den totala klorhalten, för att ta reda på hur mycket du behöver späda ut poolvattnet med kommunalt vatten. En hög andel bundet klor minskar trivseln i badvattnet, då det till exempel kan orsaka irritation i ögon och slemhinnor. Dessutom luktar det mycket och är ineffektivt.

riktvärden ok för klor

Riktvärden från Folkhälsomyndigheten

Följande riktvärden gäller vid pH-värde 7,4 och en vattentemperatur upp till 35 grader:

 • Totalt klor: Max 2,0 ppm mg per liter.
 • Fritt klor: 0,5 – 1,6 ppm milligram per liter.
 • Bundet klor: 0 – 0,4 ppm milligram per liter.
 • Halt av salt: Mac 250 ppm milligram per liter (0,025 %) ifall poolens utrustning är i rostfritt.

Följ alltid instruktionerna på förpackningen!

FAQ

Hur ofta bör jag mäta vattenvärden i poolen?

En bra riktlinje är att kontrollera poolens vattenvärden minst en gång i veckan – men gärna 2–3 gånger. Särskilt viktigt är det efter att många personer badat i poolen samtidigt, om något djur badat i vattnet, efter ett ihållande regn samt efter gödsling i trädgården. Värdena bör även kontrolleras 24–48 timmar efter tillförsel av nya kemikalier, för att säkerställa balansen.

Hur lång hållbarhet har teststickor?

Hållbarheten för teststickor kan skilja sig mellan olika tillverkare. Kontrollera utgångsdatum på burken och se till att förvara den enligt anvisningarna.

Är manuella eller digitala mätinstrument bäst?

Manuella teststickor är relativt enkla att använda men vissa tycker att dom är svåra att läsa av – framför allt personer med nedsatt färgseende. Med ett digitalt instrument kan det vara enklare att läsa av resultatet och därmed ges en bättre uppfattning kring vilka åtgärder som behövs.