En thermopool är uppbyggd av thermoblock som fylls med betong och armeringsjärn. Med denna konstruktion skapas marknadens hållbaraste pool – som dessutom är självbärande och därmed kan placeras flexibelt.

Kraftig konstruktion och isoleringsförmåga

Det som karaktäriserar en thermopool, i förhållande till andra poolalternativ, är dess kontruktion. Detta med betong, frigolit och armeringsjärn.

  • Hållbar konstruktion

Thermopooler är troligtvis det mest hållbara alternativet. Detta mycket tack vare gjutning med betong för att bygga upp golv och väggar.

Eftersom kontruktionen är bärande i sig själv kan en thermopool även placeras på platser där andra poolmodeller inte kan installeras. Det kan exempelvis gälla på en klippa eller större stenhäll. Det är därmed även ett bra alternativ för de som bor på en suterrängtomt.

  • Isolering

Som namnet avslöjar har en thermopool en isolerande funktion. Frigoliten gör att vattnet bibehåller värmen längre vilket även innebär att vattnet snabbare kan värmas upp.

  • Flexibel gällande placering

Thermoblocken fylls med betong och kan i princip ställas var som helst förutsatt att tillräcklig stabilitet finns. Det finns exempelvis möjlighet att ha den helt, eller delvis, nedgrävd alternativt ha den stående på marken.

Byggs med thermoblock

Som den genomskärande bilden visar är en thermopool uppbyggd av block (thermoblock) på en betongplatta.

Poolbotten

Första steget är att gjuta en betongplatta där poolen förväntas stå. Det är viktigt att plattan bli dränerad så att det inte står vatten mot plattan under längre perioder. I vissa fall läggs även en isolerande skikt på plattan för att minska värmeförluster via botten.

Väggarna

Thermoblock används för att bygga upp väggarna och fylls succesivt med betong samt med armering. På så vis skapas stabilitet av betong och armering samt isolerande egenskap av frigoliten. Storlek och form är väldigt flexibelt då det enbart påverkas av hur många block som byggs ihop.

Pooliner monteras

Efter att alla betong har härdat monteras en pooliner på insidan. Olika nyanser av blått är vanligast men det är en smaksak gällande hur poolen ska upplevas. Det finns exempelvis även olika nyanser av grått och mosaik.

Montera själv eller köpa in tjänsten?

Generellt är det väldigt lätt att montera en thermopool förutsatt att betongplattan redan är gjuten där poolen ska stå. POOLGIGANTEN anger att ”kan man bygga en altan kan man bygga en pool”. Det krävs alltså ett visst intresse men det är absolut möjligt för en hemmafixare. Genom att göra jobbet själv sparas även en stor summa mot att anlita hantverkare.

Priser…

Priset beror på hur stor thermopool som önskas byggas. Några prisexempel kan nämnas nedan vilka enbart ska ses som referenser och inte som exakt prisnivåer. Priserna är paketpriser och omfattar exempelvis thermoblock, liner, bottenmatta, bräddavlopp och reningsverk. Med andra ord ett komplett poolpaket.

3*6 meter – Cirka 90 000 kronor

4 * 8 meter – Cirka 100 000 kronor

5 * 10 meter – Cirka 130 000 kronor

 

 

 

 

 

Vad är en Thermopool?