rengöra utan klor

Är du trött på röda ögon och hud som kliar?  Att helt ta bort klor från poolen är svårt, om vattnet verkligen ska bli rent. Däremot finns det ett antal metoder som drastiskt minskar behovet av det. 

Kids Care – för små pooler

För de mindre poolerna (upp till 1 200 L) kan Clear Pools Kids Care rekommenderas. Det är ett klorfritt medel som säkrar vattenkvalitén i upp till två veckor. Du kommer alltså fortfarande behöva byta vatten, men betydligt mer sällan.

kids care

Kids Care vattenrening

 • Max 800 – 1200 liter
 • Byt vatten efter 2 veckor
 • Helt utan klor

208:-

Läs mer

Aktivt syre

Aktivt syre är, som de andra metoderna, inte helt fritt från klor – men det minskar drastiskt behovet av det. Aktivt syre är ett substitut mot klor för den vardagliga reningen. Däremot krävs en chockbehandling med klor med jämna mellanrum för att få en fullgod rengöring av vattnet.

Två timmar efter dosering ska värdet ligga på omkring mellan fem och åtta PPM. För att vara säker kan du mäta med teststickor.

aktivt syre

Aktivt syre

 • Kräver periodisk klor-chockbehandling
 • Används med teststickor
 • Förlänger vattnets hållbarhet

329:-

Läs mer

 

Fördelar med aktivt syre:

 • Enkelt att förstå och komma igång med.
 • Väldigt låga initiala kostnader – inga maskiner eller system behövs köpas.
 • Kan kombineras med Hindra Alger för kraftfull rengöring.

Konvertera till en saltvattenpool

Saltvattenpooler har blivit vanligare på senare år, och ett mer och mer populärt alternativ till att köpa klor. Det ska noteras att saltvattenpooler faktiskt innehåller klor – men det finns en avgörande skillnad. Istället för att stora mängder klor regelbundet tillsätts, finns en saltgenerator som genererar klor på elektrolytisk väg ur saltet i vattnet.

Vanligt salt, ungefär som det du har på bordet, passerar alltså genom ett system som konverterar det till en renande klorgas. Vattnet blir till vad som kan beskrivas som en mild saltlösning, som påminner om mänskliga tårar. Det här håller poolen rent från bakterier, virus, alger och annat som du inte vill ha där.

På saltgeneratorn finns en en ratt som reglerar strömstyrkan, och det är genom denna som klorhalten i poolen kontrolleras. Till skillnad från med “vanligt” klor, går det inte att mäta mängden av det i vattnet. En fördel är att saltet inte förbrukas. Det salt som förbrukas blir till klor, som blir till salt, som blir till klor och så vidare.

Fördelar med saltvattenpool:

 • Mindre underhållsarbete
 • Låga driftskostnader
 • Ingen doft av klor och irriterade ögon
 • Salt som ger vattnet havskänsla.

 

Ozonrenare

En ozonrenare rengör vattnet i poolen på ett effektivt sätt, men behöver kompletteras “vanligt” med klor för att det ska bli helt rent. En klar fördel är dock att du inte alls behöver använda lika mycket kemikalier för att få ett behagligt rent vatten.

Ozonrenaren producerar ozon av syre i luften, som sedan skjuts in i vattnet. Här bryter det ned bakterier och föroreningar innan det återgår till syre igen. Vatten renat med ozon är naturligt och känns skönt mot kroppen, och du kan minska din kloranvändning med upp till 60 %.

Fördelar med ozonrenare:

 • Det är naturligt.
 • Kräver låg grad av underhåll.
 • Du minskar kloranvändning med upp till 60 %.

 

UV-rening

UV-rening är miljövänligt, effektivt och låter dig minska kloranvändningen med upp till 80 %. Det bryter bland annat ned virus, bakterier, alger och till och med patogener som är resistenta mot klor. Till dessa hör till exempel E. Coli och Giardia.

UV-rening fungerar bra i såväl kalla som varma klimat och kräver minimalt med underhåll. Precis som med ozonrening finns det inga skadliga bieffekter och restprodukter som lämnas i vattnet. Genom att kombinera UV med ozon, kan du på ett effektivt sätt eliminera en mycket stor del av patogenerna och minskar på så vis drastiskt behovet av klor.

 

Fördelar med UV-rening:

 • Kan bryta ned patogener som är resistenta mot klor.
 • Miljövänligt.
 • Snabbt, effektivt och kräver minimalt med underhåll
Rengöra pool utan klor – fyra metoder