Klorera pool

Att klorera en pool på rätt sätt kan kännas som en hel vetenskap. Här presenteras information som kan hjälpa dig att komma igång och att hantera problem som kan uppstå längs vägen.

Så adderar du klor till vattnet

Det finns många sätt att applicera klor i din pool. Vanligt är att man använder klorpuckar / klortabletter för att manuellt dosera kloret. Läs alltid på förpackning hur mycket och ofta dosering ska ske.


klorpuck

Produkttips:

Aqua Finess Pool Puck

Dosera med en tablett per vecka och håll vattnet fräscht. En tablett räcker till 20 000 liter. Nu kan du glömma slemmigt vatten eller kalkavlagringar!

749 kr / 30 tabletter

Till Butik / Beställ

Dessa klorprodukter kan även doseras via automatiska system, som mäter klorhalten och doserar efter behov. Dessa kostar ganska mycket i inköp, men besparar dig en del arbete.

Alternativ till klor

Det går att hålla en pool ren utan klor, eller i alla fall med väldigt små mängder av det. Till exempel kan du använda aktivt syre, saltvatten, ozonrenare eller UV-rening. Läs mer i vårt inlägg om att rengöra poolen utan klor här.

Kontrollera klorhalt

Det finns flera metoder för att kontrollera klorhalten och andra vattenvärden i poolen. Det mest populära sättet är kanske teststickor, men det är även vanligt med digitala mätare.


klorstickor manuella

Produkttips:

Teststickor (strips)

Det kanske enklaste sättet att kontrollera poolvattnet på är med hjälp av en teststicka. Doppa bara ned teststickan i vattnet och jämför sedan med färgskalan som följer med.

Här är exempel på teststickor (strips) som mäter pH, klor, alkanitet och brom. Tänk på att läsa av stickorna snarast, eftersom färgerna kan ändra sig efter en liten stund. Kom även ihåg att inte mäta pH-värdet direkt efter klorering, eftersom för hög klorhalt kan orsaka felavläsning.

99:-

Till Butik / Beställ

digital vattentestare

Produkttips:

Digitala klormätare

Det finns även digitala mätare, som kan göra det enklare att mäta med högre precision. Doppa en teststicka och lägg mot avläsaren. Därefter visas värdena på displayen, efter ca 15 sekunder.

999:-

Till Butik / Beställ

Vanliga problem och hur de kan lösas

 • Vattnet är grumligt. Det här kan vara det första tecknet på alger eller att pH-värdet är för högt. Mot alger kan du chockklorera, och mot högt pH kan du använda pH-sänkare. I förebyggande syfte är det viktigt att vara noga med att sköta kloreringen. Klorvärdet bör kontrolleras minst en gång per vecka.

 

 • Vattnet är missfärgat. Är det grönt, är problemet alger. Läs mer om det längre ned. Är det svart, brunt eller mörkrött kan det vara mangan. I sådana fall kan du flocka poolvattnet, vilket innebär att små partiklar klumpas ihop tills de är tillräckligt stora för att fastna i filtret.

Flockningsmedel kan du till exempel köpa här. Låt sedan vattnet cirkulera tills det klarnar.Att vattnet blir missfärgat på det här sättet sker ofta när man fyller upp en pool för första gången, till exempel med vatten från en egen brunn. Även om du inte använder flockningsmedel bör vattnet klarna ändå, men det tar längre tid.

flockningsmedel

 • Om du har problem med alger bör du chockklorera och sänka pH-värdet. Som nämnt ovan bör du vara noggrann med att kontrollera klorvärdet minst en gång i veckan. Har du mycket alger bör du även rengöra poolväggarna. Ett vanligt tecken på alger är att väggarna känns hala. Använd algmedel i förebyggande syfte och se till att pH-värdet ligger mellan 7,2 och 7,6.

sänka phvärde granulat

 • Irritation i ögon och hud. Märker du av irritation i ögon eller hud är det sannolikt att pH-värdet behöver justeras – kontrollera att det ligger rätt. Kolla gärna pH-värdet minst en gång per vecka för att se att det ligger inom det intervall du önskar.

 

 • Luktar det mycket klor? I sådana fall kan det vara för lite kor i vattnet. Justera pH-värdet och kontrollera det regelbundet.

 

 • Märker du av kalkavlagringar kan det vara för högt pH-värde och för hög total alkalinitet. Det här löser du genom att sänka det och hålla det mellan 7,2 och 7,6, som många anser är det ideala intervallet.

 

 • Rost kan vara ett tecken på för lågt pH-värde eller för låg total alkalinitet. Beror det på för låg alkalinitet kan du höja det genom att försiktigt dosera med natriumbikarbonat. Kontrollera att alkaliniteten ligger inom det rekommenderade intervallet på 60 – 120 ppm.

Klorfakta som är bra att känna till

 • Vid kallare temperaturer går det åt betydligt mindre klor. Många blir chockerade av plötslig algblomning när vädret blir varmare. Det här är en anledning att vara noga med regelbundna kontroller av vattnet.
 • För att testa cyanursyra korrekt med teststicka krävs ett pH-värde som ligger mellan 7,0 och 8,4, samt en alkalinitet under 240 ppm. Ska du mäta CYA bör alltså dessa värden kontrolleras först.
 • Om det luktar klor finns en risk att det är för lite klor i vattnet. Rättare sagt, så kan det vara en hög nivå av bundet klor, som inte är särskilt effektivt, luktar mycket och orsakar irritationer på huden.

Vad är klor?

De flesta känner till att klor rengör poolen. Det kommer vanligtvis som puck, tablett, puder eller i flytande form och adderas till vattnet för att göra det rent och säkert att bada i.

Med hjälp av klor bekämpas bland annat:

 • Mikroorganismer som bär på sjukdomar.
 • Avföring, urin, svett och smuts från badare.
 • Smuts från omgivningen i övrigt.

Men hur fungerar det egentligen? Kort beskrivet kan man säga att när fritt klor adderas i vattnet, reagerar det med föroreningar i bassängvattnet och bildar kloramin. Bakterierna kan då sägas vara “avväpnade”. Mest effektiv är processen när vattnet har ett gott pH-värde (idealt mellan 7,2 och 7,6).

Fritt och bundet klor

Att hålla en god nivå av fritt klor är den viktigaste faktorn för ett rent och säkert badvatten. Är den fria mängden klor för låg, finns en risk för algblomning och att bakterier börjar föröka sig. Har du alger i din pool, eller om den fria mängden klor är 0 (trots att tester visar på att totalt klor finns i poolen), kan den inte anses vara säker att bada i.

Värdet av fritt klor kan ses som desinfektinosnivån i poolen och bör kontrolleras regelbundet. Doserar du manuellt bör du testa oftare, sker doseringen automatiskt kan du testa mer sällan.

Bundet klor bildas när det fria kloret bryts ned av organiskt material (bakterier, till exempel). Det är det bundna kloret som ger den karaktäristiska klordoften. I en utomhuspool ska det bundna kloret vara nära noll eftersom det löpande bryts ned av solens UV-strålar.

Om du luktar mycket klor efter bad i poolen är det ett tecken på desinfektionen inte fungerar som den ska. Om det bundna kloret överstiger ett värde på 0,5 ppm, krävs en chockklorering av vattnet. Mycket bundet klor innebär nämligen att det finns mycket organiskt material som håller på att brytas ned av det fria kloret.

De olika typerna av klor

Klor finns i form av tabletter, granulat (klorpulver) och vätska. De olika formerna har alla sina för- och nackdelar och varierar i pris.

Granulat

Granulat – kallas ibland för klorpulver – kan appliceras genom att det strösslas jämnt över poolen, eller genom att låta det lösas upp i en separat behållare innan det hälls ned i poolvattnet. En fördel är att det ger dig god kontroll över klorhalten.

Tabletter

Klortabletter, eller puckar, är kanske det enklaste sättet att addera klor till vattnet. Placeras i bräddavloppet och rengör vattnet därifrån. För att justera klorhalten kan man klippa hål i plastpåsen utan att ta ut pucken. En nackdel är att det kan vara svårt att nå rätt klorvärden.

Flytande klor

Flytande klor är ofta ett billigt val. Nackdelen är det höga pH-värdet, vilket kräver försiktighet och noggrannare kontroll av vattnet. Flytande klor används ibland av kommersiella bad, eftersom stora mängder kan adderas på kort tid.

Vattenvärden alla poolägare bör ha koll på

Det finns en rad vattenvärden som på ett eller annat är kopplade till att klorera poolen. Följande bör man känna till som poolägare:

 • FC – Fritt klor. Det fria kloret är det som håller vattnet rent från bakterier. Det förbrukas löpande och behöver fyllas på med jämna mellanrum. Det kan ske per automatik eller manuellt, som nämnt i den översta rubriken i den här artikeln. Riktvärdet är 2 – 4 ppm vid CYA 30 – 50 ppm. Idealvärdet för FC är 1 ppm, men det är okej med ett värde mellan 1 – 3 ppm.
 • CYA – Cyanursyra. CYA står för cyanursyra och skyddar kloret från att brytas ned av solens strålar. Idealvärdet är mellan 0 – 30 ppm. Det bör inte överstiga 50 ppm. Var medveten om att för högt CYA-värde gör att kloret tappar funktion, trots att det fria kloret fortfarande kan mätas. Många klor innehåller redan CYA och det behöver i dessa fall inte adderas separat.
 • pH-värde. Ett av de mest relevanta värdena att titta på och som påverkar kloret i högsta grad. Många anser att det ideala intervallet är ett pH-värde som ligger mellan 7,2 och 7,6. Ett exempel på hur pH-värdet påverkar kloret, är att det tappar effekt om vattnet blir för basiskt (över 7,8).
 • CC – Bundet klor. Bundet klor skapas när det fria kloret reagerar med föroreningar i vattnet. Det går inte att mäta – men däremot kan man mäta totalt klor och fritt klor. Skillnaden mellan dessa två utgör det bundna kloret.
 • TA – Total Alkalinitet. Total alkalinitet är ett mått på alkaliska ämnen i vattnet. Att ha en god nivå av alkalinitet är avgörande för att hålla ett stabilt pH-värde. Är det här värdet lägre än 60 ppm, ändrar pH-värdet sig lätt. Är det högre än 80 ppm, är det istället svårt att justera det. Exempel på en produkt som används för att höja alkaliniteten är den här.
 • CH – Kalcium. För höga nivåer kan orsaka kalkutfällning på väggar och andra delar av poolen. Riktvärdet är mellan 220 och 350 ppm.

Rengöra pool utan klor – fyra metoder

Är du trött på röda ögon och hud som kliar?  Att helt ta bort klor från poolen är svårt, om vattnet verkligen ska bli rent. Däremot finns det ett antal metoder som drastiskt minskar behovet av det. 

Kids Care – för små pooler

För de mindre poolerna (upp till 1 200 L) kan Clear Pools Kids Care rekommenderas. Det är ett klorfritt medel som säkrar vattenkvalitén i upp till två veckor. Du kommer alltså fortfarande behöva byta vatten, men betydligt mer sällan.

kids care

Kids Care vattenrening

 • Max 800 – 1200 liter
 • Byt vatten efter 2 veckor
 • Helt utan klor

199:-

Läs mer

Aktivt syre

Aktivt syre är, som de andra metoderna, inte helt fritt från klor – men det minskar drastiskt behovet av det. Aktivt syre är ett substitut mot klor för den vardagliga reningen. Däremot krävs en chockbehandling med klor med jämna mellanrum för att få en fullgod rengöring av vattnet.

Två timmar efter dosering ska värdet ligga på omkring mellan fem och åtta PPM. För att vara säker kan du mäta med teststickor.

aktivt syre

Aktivt syre

 • Kräver periodisk klor-chockbehandling
 • Används med teststickor
 • Förlänger vattnets hållbarhet

199:-

Läs mer

 

Fördelar med aktivt syre:

 • Enkelt att förstå och komma igång med.
 • Väldigt låga initiala kostnader – inga maskiner eller system behövs köpas.
 • Kan kombineras med Hindra Alger för kraftfull rengöring.

Konvertera till en saltvattenpool

Saltvattenpooler har blivit vanligare på senare år, och ett mer och mer populärt alternativ till att köpa klor. Det ska noteras att saltvattenpooler faktiskt innehåller klor – men det finns en avgörande skillnad. Istället för att stora mängder klor regelbundet tillsätts, finns en saltgenerator som genererar klor på elektrolytisk väg ur saltet i vattnet.

Vanligt salt, ungefär som det du har på bordet, passerar alltså genom ett system som konverterar det till en renande klorgas. Vattnet blir till vad som kan beskrivas som en mild saltlösning, som påminner om mänskliga tårar. Det här håller poolen rent från bakterier, virus, alger och annat som du inte vill ha där.

På saltgeneratorn finns en en ratt som reglerar strömstyrkan, och det är genom denna som klorhalten i poolen kontrolleras. Till skillnad från med “vanligt” klor, går det inte att mäta mängden av det i vattnet. En fördel är att saltet inte förbrukas. Det salt som förbrukas blir till klor, som blir till salt, som blir till klor och så vidare.

Fördelar med saltvattenpool:

 • Mindre underhållsarbete
 • Låga driftskostnader
 • Ingen doft av klor och irriterade ögon
 • Salt som ger vattnet havskänsla.

 

Ozonrenare

En ozonrenare rengör vattnet i poolen på ett effektivt sätt, men behöver kompletteras “vanligt” med klor för att det ska bli helt rent. En klar fördel är dock att du inte alls behöver använda lika mycket kemikalier för att få ett behagligt rent vatten.

Ozonrenaren producerar ozon av syre i luften, som sedan skjuts in i vattnet. Här bryter det ned bakterier och föroreningar innan det återgår till syre igen. Vatten renat med ozon är naturligt och känns skönt mot kroppen, och du kan minska din kloranvändning med upp till 60 %.

Fördelar med ozonrenare:

 • Det är naturligt.
 • Kräver låg grad av underhåll.
 • Du minskar kloranvändning med upp till 60 %.

 

UV-rening

UV-rening är miljövänligt, effektivt och låter dig minska kloranvändningen med upp till 80 %. Det bryter bland annat ned virus, bakterier, alger och till och med patogener som är resistenta mot klor. Till dessa hör till exempel E. Coli och Giardia.

UV-rening fungerar bra i såväl kalla som varma klimat och kräver minimalt med underhåll. Precis som med ozonrening finns det inga skadliga bieffekter och restprodukter som lämnas i vattnet. Genom att kombinera UV med ozon, kan du på ett effektivt sätt eliminera en mycket stor del av patogenerna och minskar på så vis drastiskt behovet av klor.

 

Fördelar med UV-rening:

 • Kan bryta ned patogener som är resistenta mot klor.
 • Miljövänligt.
 • Snabbt, effektivt och kräver minimalt med underhåll

Slut med RUT för poolrengöring

Under 2015 (och början av 2016) förändras flera regler kring RUT-avdraget. Bland annat skärptes reglerna kring vad som får finnas kvar inom regelverket för avdraget. De tydligaste regelförändringarna handlade om att matlagning, bartenders och poolrengöring inte längre går att göra RUT-avdrag för. Ännu en förändring är att RUT enbart går att göra på 25.000kr vilket förr var 50.000kr.

Hur kommer detta att påverka branschen?

Vi har aldrig fått någon förfrågan om att städa och rengöra en pool. Så för oss spelar just den förändringen ingen roll. Tror inte att marknaden har varit så speciellt stor heller.” säger Dominic på Stockholmsföretaget Fresh Home.

Men samtidigt betyder inte dessa förändringar att inte branschen känner av dem. Förändringar i en bransch skapar alltid en viss osäkerhet vilket är något som tydligare återspeglat sig på marknaden.

Vi har märkt en nedgång gällande ordrar sedan nyårsskiftet. Vi har lika mycket marknadsföring så vi ser detta direkt kopplat till de nya reglerna. Många verkar även blanda ihop förändringarna i RUT och ROT. Man får bara dra av 30% på ROT-jobb men fortfarande 50% på RUT-jobb. Kanske är det sånt som ligger bakom att något färre beställt städtjänster”.

Det är inte bara Freshhome som märkt av förändringarna i avdraget och därmed inom branschen.

Tidningen SN publicerade i början av året artikeln ”Mindre Rut-avdrag påverkar städföretag”. Detta med intervjuer av städföretag som just visade sin oro över framtiden.

Det är då minskningen till 30% som upprör. Att man som städföretag inte längre får städa pooler (och låta kunden göra avdrag) är det ingen som nämner. Troligtvis var det även mycket få som utnyttjade bidraget den vägen.

Den som känner sig osäker bör alltid prata med Skatteverket först för att säkerställa sig om att RUT-avdraget går att använda. Men en sak är i alla fall klar – Det har blivit ännu viktigare att köpa en poolrobot för att hålla sin pool ren på egen hand.

Försäkring på köpet hos Folkpool

Folkpool är Sveriges största spa- och poolleverantör. Att köpa en pool från detta märke innebär därmed ett tryggt val av leverantör. De har funnits länge på marknaden och är det märke som många återförsäljare just rekommenderar och prioriterar när de ska välja produktutbud. Fler av de poolprodukter som erbjuds på vår webbplats är även från Folkpool.

Självklart finns det andra bra leverantörer men vi rekommenderar detta märke just på grund av dess trygghet. Dessutom har de en extra trygghet för de som köper pool, pooltak eller spabad från dem. Det ingår nämligen både en allrisk och en självreducering.Det är genom ett samarbete med bland annat försäkringsbolaget Svedea som Folkpool kan erbjuda denna lösning.

Allriskförsäkring:

En allriskförsäkring kan användas när ”oförutsägbara och plötsliga händelser” ligger bakom skador på poolen. Det kan vara en storm som tar tag i pooltaket och blåser sönder det eller att ett träd faller över poolen och river sönder delar av den.

Allriskförsäkringen ingår gratis ett år efter att poolen köpts. Denna gäller alltså oavsett om man redan har en hemförsäkring med liknande skydd. Den tar då över där hemförsäkringen slutar.

Självriskreducering:

Genom att ha samarbete med ytterligare företag ges även självriskreducering. Med andra ord ska det kosta så lite som möjligt för poolägaren om något skulle hända. Detta genom exempelvis avskrivningsskydd.

Allrisk följer med gratis ett år och självriskreducering i fem år.

Möjligheten finns självklart att förlänga försäkringen efter gratisperioden. Om detta behövs beror helt och hållet på vilket skydd som finns i den hemförsäkring som innehas. Det bästa är att prata med sitt försäkringsbolag och fråga om vad försäkringen täcker gällande poolen. I vissa fall kan det därmed vara bra att komplettera med denna extra poolförsäkring.

Försäkringsbolagens upplägg gällande pooler är nämligen mycket olika. Ett alternativ är att delar av poolen täcks av försäkringen (ex elektronik), ett annat att ett speciellt tillägg måste tecknas osv.

För med info om pooler och utbud – Beställ Folkpools katalog här

(Bild från Folkpool.se)

 

Skapa en inspirerande poolmiljö

Den som förverkligat drömmen om en pool har goda skäl att planera för en inspirerande poolmiljö. Hur får man egentligen en känsla av spa, avkoppling, relax och hälsa?

En ren och fräsch miljö

A och O för en skön och avkopplad känsla är en ren miljö. Man kan inte nog betona vikten av att underhålla sin pool med goda verktyg så som en kvalitativ pooldammsugare. Men vill man betona relax kan man ta ytterligare steg, att skapa upplevelsen av ett rum i trädgården kring poolen. En yta där man vill befinna sig och där självaste miljön bidrar till att lägga stress och vardagstankarna åt sidan.

årets färgAtt snegla på badrumsmodet

En skön ren spa-känsla har sedan länge dominerat inredningsdesignen inom badrumsmodet. Se exempelvis på Aspenbads inspirationssidor, där interiörerna som skildras fångar många goda idéer som går att återanvända i poolområdet. Genom att studera designkvalité inom badrumstrenderna kan idéer födas för behagliga poolytor, så som:

 • Betongytor ger ett rent och naturligt uttryck som vackert kombineras till alla färger och material. Exempelvis betongplattor i närheten av poolen, kan lätt utsmyckas med en större kruka med vass eller någon skön solmöbel.
 • Svart, den alltid moderna färgen. Få ting i naturen är svarta. Den svarta färgen i närheten av poolen kommer därför alltid bli ett naturligt blickfång och få en modern känsla.
 • Årets färger. 2016 heter årets färger Rose quartz och Serenity. Vill man vara trendig på riktigt inhandlar man detaljer till poolen i dessa färger. Det behöver inte gå till överdrifter, ett blekrosa badlakan eller några kuddar till solsängarna. Färgen Serenity får man nästan gratis under vackra sommardagar, då den påminner om himlen som speglar sig i vattenytan.
 • Ordning och reda. Badrumsdesign är experter på att skapa ordning och reda på små ytor. Utnyttja kunskapen kring poolen. Finns det naturliga ytor att lämna en blöt handduk? Att ställa skor och lägga kläder?

Läs mer om att bygga pool

Är du en av alla de som drömmer om en egen pool? En pool kan nämligen göra skillnad mellan ett hus och ett drömhus och ger dig samtidigt en extra njutbar sommar. De som investerar i en pool ångrar sig sällan och samtidigt höjer det värdet på ditt hus och hem. Unna dig en hel del vardagslyx med en pool. Om du har poolen inomhus kan du använda den året om och den blir därmed en underbar källa till skratt, avslappning och motion. Dessutom kommer ditt hem aldrig att vara tomt med en pool och du kan läsa mer om de många fördelarna med detta.

Du kan göra mycket av jobbet själv när det handlar om att bygga en pool. Faktum är att du till och med kan göra allt jobb själv även om det är smidigare att låta någon annan utföra arbetet. Se till att läsa mer om hur du bygger en pool innan dess att du bestämmer dig. Om du är medveten om vilken arbetsbörda som det innebär är det större chans att du fattar rätt beslut angående vad som krävs för att bygga en pool. Givetvis krävs det ett område som du kan placera poolen på. Om det är utomhus krävs det att marken är plan. Om inte behöver den jämnas ut först.

Inomhus krävs det istället ett poolrum som är anpassat för ett poolbygge. Det krävs bland annat rätt temperatur och gärna en möjlighet att kunna öppna upp utåt. Detta är någonting som de flesta brukar uppskatta. Oavsett om du planerar att göra jobbet själv eller låta en erfaren byggare göra det åt dig bör du anlita någon som kan se över möjligheten att bygga en pool, samt som ser vad som behöver göras för att det ska bli så bra som möjligt. En pool är en investering. Läs Villalivs Expertråd – bygga pool.

Göra ren duschväggen

En poolrobot eller pooldammsugare är näst intill ett måste för att hålla ren poolen. Men när det kommer till ”tillbehören” till poolen sker rengöring inte lika automatiskt. En stor del av de som har en pool har även en dusch med duschväggar av glas eller plast. Även dessa väggar behöver göras rent regelbundet. Här följer några tips på vägen:

 • göra rent med skrapa
  Skrapa från Menu

  Kalkavläggningar kommer att uppstå. Detta efter en kortare eller längre period. Hur lång tid det tar beror främst på hur hårt vattnet är där du bor. Skrapa av vattnet från duschväggen när du är klar och torka av det med en torr trasa.

 • Blir det kalkfläckar tas detta enkelt och miljömässigt bort med ättika.

Börja med att ta 1dl ättika (hushållsättika går att köpa i vanliga matvarubutiker)

Häll ättikan i en kastrull och värm sakta upp det till ca 50 grader.

Ta en mjuk trasa och fukta den med ättikan.

Dra lätt med trasan över den yta som har kalk. I detta moment bör man vara extra försiktig så att inte vätskan kommer på plast, profiler, beslag eller liknande. Detta eftersom det kan skapa märken.

Låt ättikan ligga och verka mot kalken i cirka fem minuter.

Ta en ny trasa och skölj den i ljummet vatten.

Torka bort ättikan med denna ljumma trasa.

Visar det sig att inte allt kalk har försvunnit (men att det gett viss effekt) kan behandlingen göras flera gånger.

Svårt att få bort?

Köp rengöringsmedel i matvarubutik som är speciellt framtagen för att ta bort kalk. Dessa är ofta mycket effektiva men kan i vissa fall innehålla ämnen som inte är bra för miljön. Välj i första hand miljömärkta produkter och använd sparsamt med medel.

Att använda ättika på egen hand är enkelt och väldigt billigt. Men behövs starkare medel kan dessa väljas bara man tänker på sin och andras miljö och köper miljömärkta produkter.

Håll även vattnet rent

Pooldammsugare är ett måste för att hålla poolen ren och fin. Den dammsuger poolen fin och en mängd partiklar försvinner. Men den kan inte på egen hand garantera att vattnet kommer hållas rent och luktfritt. Det handlar ju självklart även om vilket vatten som tillförs poolen. De som har egen brunn har säkert varit med om att dålig lukt eller grumligt vatten kommit ur kranen. Om så sker behöver vattnet renas med filter eller annat för att det ska vara rent innan det når poolen. För oavsett hur varmt det är ute är det inte inbjudande att hoppa ner i ett röd-brunt grumligt vatten.

Vanliga vattenproblem är humus, järn och mangan samt svavelväte. Genom att veta vad problemet är kan man också bemöta det med rätt filter.

Ett exempel är problemet med järn och mangan:

Problem med järn och mangan är relativt vanligt i egenborrade brunnar. Detta skapar ett vatten som både blir missfärgat och luktar illa.  Det är inte möjligt att med blotta ögat se om det finns för stor mängd av järn och mangan i vattnet. Däremot märks det ganska tydligt då dessa ämnen reagerar i kontakt med syre och skapar avlagringar som är oxiderade (rostavlagringar brukar de kallas i vardagligt tal).

Nu är det visserligen inte farligt med dessa ämnen i vattnet (förutsatt att det inte är en mycket hög nivå) men fräscht är det inte heller vilket självklart gör att det är bättre att få bort de för höga nivåerna. För barn kan även lägre nivåer vara farligt.

Vilket filter man behöver köpa beror på om det är till en villa som det ska användas eller på ett fritidshus. Det som främst skiljer är kapaciteten. Ska en hel pool kunna fyllas bör man däremot sikta in på de lite större modellerna. Exempel på filter som kan motverka för hög halt av järn och mangan är Göingefilter Kombi AUL samt den något mindre Ferrolite Easy.

Flyttstädning utomhus?

Vid flytt kan man göra det väldigt enkelt för sig och anlita ett flyttföretag som tar hand om flytten och en städfirma som tar hand om flyttstädningen. Inte sällan har dessa två yrkesgrupper samarbeten vilket gör att man enbart behöver ha kontakt med ett av företagen för att få bägge tjänsterna.

Men av dessa två tjänster så är det flyttstädning som de flesta framförallt använder sig av. Detta kanske för att priset är relativt lågt på denna tjänst. Det finns en rad olika vägar att gå för att hålla nere kostnaden och få så billigt flyttstäd som möjligt. En av punkterna är att vara så tydlig som möjlig mot företaget vad som ska städas. Många glömmer nämligen bort detta och ringer bara upp ett företag och säger att de vill ha tjänsten. Men vid en flyttstädning förväntar sig kommande ägare att det ska vara fint – överallt. Detta både inne och ute. Man kan inte lämna snickarboden stökig eller utomhuspoolen ostädad.

Det är relativt lätt att jämföra pris på flyttstädning då de flesta företag skriver ut hur mycket det skulle kosta per kvadratmeter. Ett av de företag som tydligt visar sitt pris på flyttstädning i Stockholm är Fresh Home. De tar exempelvis från 25kr/kvm. Men – och det finns ett stort MEN. Det handlar då enbart om flyttstädning inomhus.

När du flyttar så tänk över behovet och titta även på vad som behöver göras på gården. För även trädgården och redskapsbodarna har ju sålts tillsammans med huset. Behövs det städas där så nämn detta för städföretaget innan de kommer och städar. I annat fall finns en risk att det billigaste flyttstädningsföretaget inte alls är billigast längre. Om man påtalar att även utomhusområden måste städas när de väl är på plats kan de ha en helt annan pristariff som gäller.

Som vanligt gäller det att tänka först och beställa sen.

Hålla rent kring poolen

Den första investering som vi gjorde för att hålla poolen ren var en effektiv robotdammsugare. För mig ett måste även om jag vet de som rengör manuellt och lägger ner rejält mycket tid på det. Men räcker dammsugaren för att hålla rent i poolen? Inte helt. Iallafall inte om man har en gräsmatta och träd i närheten. Som ni kanske sett har vi lagt ett trädäck runt hela poolen. Det handlar inte bara om att det är skönt att gå på och enkelt att ställa ut utemöblerna på utan också för att hålla borta gräset.

Ett par vänner valde istället att placera utomhuspoolen mer ute i trädgården och då är det bara någon decimeter från poolkanten till där gräsmattan börjar. I teorin är inte gräset något problem i sig – så länge det inte klipps. Men klippas behöver det. Det är när gräset klipps som det väldigt lätt blåser ner i poolen. Det gäller därför att hålla det kort och klippa det ofta. På så vis blir det minimalt av gräs som ”yr omkring” när klippning sker.

Ett bra alternativ är att välja en robotgräsklippare. Man slipper själv kämpa mot gräset men framförallt kan man ställa in hur kort gräset ska vara. I och med att den klipper dagligen behöver gräset aldrig få någon nämnvärd längd. Fördelarna är alltså fler än att det blir mindre gräs i poolen. Tack vare att priserna har gått ner kraftigt sedan de lanserades för några år sedan har även allt fler fått upp ögonen för denna möjlighet att hålla trädgården fin.

Har man valt att ha poolen vid gräsmattan bör man alltså leta efter den bästa robotgräsklipparen utifrån de behov man har. Gärna en klippare som tar sig nära poolkanten och som har ett tillräckligt stort batteri för att kunna klippa hela gräsmattan på en gång. Men självklart bör man även ta hänsyn till hur kuperad resterande del av gräsmattan är och andra faktorer som kan vara avgörande i val av klippare.

Så först pooldammsugare – sen robotgräsklippare – vad blir nästa lilla robot i jakten på den perfekta poolupplevelsen?billig poorobot

CLEAN

Uppladdningsbart batteri 

Rengör poolbotten och vattenlinje

Upp till 100 kvm

3 649:-

Till Butik

poolrobot climber basic

CLIMBER

Rengör botten, väggar och vattenlinje. 

Bäst i Test enl. Bäst-i-Test

Upp till 120 m² 


 7 499:-  

Till Butik

vägggående poolrobot pro

CLEAN PRO

För golv och väggar

Bluetooth & App-styrning. . 

“Bästa premiumval enl. Bäst-i-Test”

9 490:-  

Till Butik