I val av pool är det främst storlek, form och estetik som väger tungt. Det kan däremot även vara bra att vara medveten om att poolens format även påverkar möjligheterna till rengöring.

Ovan jord – eller nedgrävd?

Det finns både fördelar och nackdelar mellan att välja nedgrävd pool eller att ha den stående ovan jord. För en poolrobot gör detta ingen skillnad men ska handhållna pooldammsugare användas från markytan kan nedgrävd pool bli enklare att rengöra. Det är enkelt att gå runt poolen och dammsuga upp smutsen utan att själv behöva vara i vattnet.

Finns det ett trädäck kring ovanjord poolen är det fortfarande lika enkelt men om poolens ena sida exempelvis inte har trädäck kan det bli svårare.

Rektangel eller rund

Den enklaste, och snabbaste, sättet att rengöra en pool är att använda en automatisk poolrobot. De enklaste går enbart på poolens botten medan de lite mer avancerade även kan gå upp en bit på väggen. Oavsett är en pool med formatet av en kvadrat eller rektangel enklast för poolroboten att hantera. Är det dessutom bara en stege, istället för trappa, blir det väldigt enkelt för roboten att göra sitt jobb. Finns det längre trappor, avsatser eller vinklar kan de dyrare robotarna behöva prioriteras för att rengöringen ska göras effektivt.

Åttaformad pool

Åttaformiga pooler har ytterkanten formad som en åtta men går inte ihop i mitten. De upplevs ofta mjuka, estetiska och ”mysiga” att bada i. Det kan kännas mer avslappnat att, en varm sommardag, ligga i en sådan pool än en med raka linjer.  Bilden ovan är ett exempel från Poolfabriken och deras åttaformiga poolmodell. Det finns däremot även pooler där ”midjan” är betydligt smalare.

För enklare poolrobotar kan däremot formatet bli något utmanande. Detta framförallt där halvcirklarna möter varandra. Samtidigt går det alltid att komplettera med en handdriven pooldammsugare vilket ändå kan behövas på trapporna.

Minska behovet – Använd pooltak

Främst kommer det smuts ner i poolen via luften. Det kan vara allt från pollen till gräs. Ett av de bästa sätten att minska behovet av rengöring är därför att ha ett pooltak eller annat poolskydd/pooltäcke.

Ett pooltäcke dras över poolen när den inte används och fyller därmed två syften. För det första bibehålls värmen i vattnet vilket gör att uppvärmningskostnaden kan hållas nere. För det andra minskas mängden skräp och smuts i poolen avsevärt. Många väljer att enbart ta på dessa täcken när poolen inte förväntas användas under någon vecka.

Ett pooltak är en fast installation och kan enkelt skjutas över poolen för att därmed skapa skydd. Dessa kan även beställas med hög höjd så att bad kan ske utan att taket behöver tas bort. Det kan exempelvis vara skönt att ha halva poolen med konstant tak för att det ska bli varmare med bad under tidiga vårar och sena höstar.

Välja poolrobot eller pooldammsugare?

Om poolrobot eller pooldammsugare bör väljas beror främst på poolen storlek och hur skyddad den är belägen.

Pooldammsugaren används manuellt för att suga upp smuts från poolens botten. Den är enkel att använda på mindre pooler samt om det är många vinklar eller trappor. De är vanligast på mindre pooler som utespa och liknande.

Poolrobot används främst på större pooler som därmed blir för svåra att hålla ren med dammsugaren. De rör sig fritt på botten och de mer avancerade modellerna kan även klättra upp på väggarna för att göra ren vattenlinjen. Men de kostar även betydligt mer.

 

se alla pooldammsugare

köpa teststickor till pool

rengöring utan klor

välja poolrobot
Rengöring av pooler i olika format