Under 2015 (och början av 2016) förändras flera regler kring RUT-avdraget. Bland annat skärptes reglerna kring vad som får finnas kvar inom regelverket för avdraget. De tydligaste regelförändringarna handlade om att matlagning, bartenders och poolrengöring inte längre går att göra RUT-avdrag för. Ännu en förändring är att RUT enbart går att göra på 25.000kr vilket förr var 50.000kr.

Hur kommer detta att påverka branschen?

Vi har aldrig fått någon förfrågan om att städa och rengöra en pool. Så för oss spelar just den förändringen ingen roll. Tror inte att marknaden har varit så speciellt stor heller.” säger Dominic på Stockholmsföretaget Fresh Home.

Men samtidigt betyder inte dessa förändringar att inte branschen känner av dem. Förändringar i en bransch skapar alltid en viss osäkerhet vilket är något som tydligare återspeglat sig på marknaden.

Vi har märkt en nedgång gällande ordrar sedan nyårsskiftet. Vi har lika mycket marknadsföring så vi ser detta direkt kopplat till de nya reglerna. Många verkar även blanda ihop förändringarna i RUT och ROT. Man får bara dra av 30% på ROT-jobb men fortfarande 50% på RUT-jobb. Kanske är det sånt som ligger bakom att något färre beställt städtjänster”.

Det är inte bara Freshhome som märkt av förändringarna i avdraget och därmed inom branschen.

Tidningen SN publicerade i början av året artikeln ”Mindre Rut-avdrag påverkar städföretag”. Detta med intervjuer av städföretag som just visade sin oro över framtiden.

Det är då minskningen till 30% som upprör. Att man som städföretag inte längre får städa pooler (och låta kunden göra avdrag) är det ingen som nämner. Troligtvis var det även mycket få som utnyttjade bidraget den vägen.

Den som känner sig osäker bör alltid prata med Skatteverket först för att säkerställa sig om att RUT-avdraget går att använda. Men en sak är i alla fall klar – Det har blivit ännu viktigare att köpa en poolrobot för att hålla sin pool ren på egen hand.

Slut med RUT för poolrengöring