VARNING: Apparaten får kopplas till växelström först när installationen är slutförd.

VARNING: Använd inte apparaten om den på något sätt är trasig eller skadad.

VARNING: Apparaten ska vara helt nedsänkt i vatten, annars är garantin ogiltig.

VARNING: Säkerställ att produkten är urkopplad från strömförsörjningen innan den öppnas eller underhålls.

VARNING: För att undvika skador på strömförsörjningen och sladden, bär aldrig strömförsörjningen med hjälp av sladden och dra heller inte i själva sladden när den ska kopplas ur. Dra istället i pluggen/kontakten direkt från uttaget. Dra inte sladden runt vassa hörn och kanter.

VARNING: Lek inte med rengöraren eller kabeln och undvik kontakt med kroppen. Den kan fastna och slita av hår eller kroppsdelar. De som badar kan snubbla eller fastna i sladden, vilket kan leda till drunkning.

VARNING: Använd inte produkten om strömförsörjningen eller sladden är trasig.

VARNING: Innan installation av rengöraren görs bör du vara medveten om användningsområdena. Apparaten designades inte för att automatiskt rengöra trappsteg eller för att användas under poolskydd/poolöverdrag. Den designades heller inte för att göra en grundlig förstastädning i nya pooler.

VARNING: Apparaten bör inte användas när någon badar i poolen.

VARNING: Strömförsörjningen måste hela tiden vara minst 4 meter / 12 feet från poolkanten!

 

OBS: Efter varje användning bör du rengöra filterpåsen och kolla impellern för att säkerställa att inget skräp finns där.

OBS: Strömförsörjningen ska vara urkopplad när den inte används.

OBS: TRYCK INTE på ”ON” på apparaten om den inte är nedsänkt i vattnet. Användning av produkten utanför vatten kan orsaka kraftiga skador och kommer även att göra garantin ogiltig. Kom ihåg att alltid sätta strömförsörjningen på ”OFF” och koppla ur den från eluttaget innan den tas upp ur poolen.

OBS: Om produkten inte fungerar som den ska eller om den har blivit tappad eller skadad på något sätt, kontakta SmartPool, Inc. Customer Service på 1-732730-9880 innan användning, eller besök vår hemsida på www.smartpool.com

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Gratulerar till köpet av den mest tekniskt avancerade automatiska pooldammsugaren som finns tillgänglig idag. SmartKleen är lätt att använda och kommer göra underhållet av din pool prisvärd och enkel. Följ dessa enkla instruktioner för att säkerställa att SmartKleen snabbt och effektivt kommer rengöra din pool idag och många år framöver.

 

INSTALLATION

 • Placera strömförsörjningen på ett ställe som gör det möjligt för apparaten att komma åt hela poolens yta.
 • Säkerställ att strömförsörjningen endast kopplas in i ett uttag som skyddas av en jordfelsbrytare (ground fault interrupter) eller strömkretsbrytare (earth leak interrupter)
 • Kontrollera att strömbrytaren är på “OFF”
 • Koppla in strömförsörjningen i det skyddade uttaget.
 • Koppla in den anslutande kabelns kontakt från rengöraren till strömförsörjningen. Kontakten är utformad så att den endast kan kopplas in i strömförsörjningen på ett sätt. Säkerställ att den är intryckt hela vägen in i strömförsörjningen.

 

ANVÄND INTE PRODUKTEN UTANFÖR VATTNET. ATT ANVÄNDA PRODUKTEN UTANFÖR VATTEN KOMMER ATT SKADA MOTORERNA OCH GÖRA GARANTIN OGILTIG

 • Placera rengöraren i poolen. Vid behov, skaka rengöraren för att frigöra eventuell luft från den. Rengöraren kommer att sjunka till poolens botten.
 • För att säkerställa att rengöraren når hela poolens yta, bör man se till att lägga i erforderlig längd av den blåa kabeln i vattnet.
 • Sätt strömförsörjningen på “ON”
 • Rengöraren kommer att börja med sitt rengöringsprogram.
 • Rengöraren kommer att stänga av sig själv automatiskt efter två timmar.
 • Om en andra rengöring behövs, eller om apparaten råkar stängas av, bör du vänta i en minut innan du sätter på den igen.