Den som har svårt att få pooldammsugaren att arbeta effektivt bör undersöka handhavandet av dammsugarslangen. Luft i slangen minskar nämligen sugförmågan avsevärt.

Hur tömmer man slangen på luft?

Här följer en genomgång på den kanske enklaste metoden för att tömma pooldammsugarslangen på luft:

  • Montera den lösa slangen på angiven plats på pooldammsugarmunstycket. Låt den andra änden på slangen vara omonterad.
  • För ner pooldammsugarmunstycket till botten i poolen. Delar av slangen kommer därmed att följa med till botten.
  • Lägg resterande del av slangen i poolen.
  • Tryck ner slangen i vattnet. Börja vid den ände som redan är vid botten och mata ner slangen i vattnet. Medan slangen pressas ner under vattenytan fylls den med vatten och luft i slangen kommer tvingas ut. Om man hela tiden jobbar med slangen under vattenytan kommer man se hur många luftbubblor lämnar slangen.
  • När hela slangen är fylld med vatten är det dags att montera fast slangen i pooldammsugaren, fortfarande behöver man vara uppmärksam på att inte luft kommer in.

Hur vet man att det inte är luft i slangen?

Det finns två mycket effektiva och enkla indikationer på att slangen är fylld med vatten.

  • Om man arbetat med att mata slangen rakt nedåt i vattnet kommer man slutligen själv kunna se hur vattennivån fyllt upp hela röret. (Detta gäller bara om man vet med sig att slangen tryckts relativt rakt nedåt i poolen så inga luftfickor fått utrymme att bli kvar i några svängar på slangen).
  • Om hela slangen sjunker till botten är den med största sannolikhet helt vattenfylld. Slangar är vanligtvis tillverkade i ett mycket lätt material och eventuell luft vill, som bekant, flyta upp mot ytan.