Pooldammsugare är ett måste för att hålla poolen ren och fin. Den dammsuger poolen fin och en mängd partiklar försvinner. Men den kan inte på egen hand garantera att vattnet kommer hållas rent och luktfritt. Det handlar ju självklart även om vilket vatten som tillförs poolen. De som har egen brunn har säkert varit med om att dålig lukt eller grumligt vatten kommit ur kranen. Om så sker behöver vattnet renas med filter eller annat för att det ska vara rent innan det når poolen. För oavsett hur varmt det är ute är det inte inbjudande att hoppa ner i ett röd-brunt grumligt vatten.

Vanliga vattenproblem är humus, järn och mangan samt svavelväte. Genom att veta vad problemet är kan man också bemöta det med rätt filter.

Ett exempel är problemet med järn och mangan:

Problem med järn och mangan är relativt vanligt i egenborrade brunnar. Detta skapar ett vatten som både blir missfärgat och luktar illa.  Det är inte möjligt att med blotta ögat se om det finns för stor mängd av järn och mangan i vattnet. Däremot märks det ganska tydligt då dessa ämnen reagerar i kontakt med syre och skapar avlagringar som är oxiderade (rostavlagringar brukar de kallas i vardagligt tal).

Nu är det visserligen inte farligt med dessa ämnen i vattnet (förutsatt att det inte är en mycket hög nivå) men fräscht är det inte heller vilket självklart gör att det är bättre att få bort de för höga nivåerna. För barn kan även lägre nivåer vara farligt.

Vilket filter man behöver köpa beror på om det är till en villa som det ska användas eller på ett fritidshus. Det som främst skiljer är kapaciteten. Ska en hel pool kunna fyllas bör man däremot sikta in på de lite större modellerna. Exempel på filter som kan motverka för hög halt av järn och mangan är Göingefilter Kombi AUL samt den något mindre Ferrolite Easy.

Håll även vattnet rent